Begroting 2016

Baten

Datum Post Bedrag €
01-01-16 Saldo 1.328,55
  Opbrengst vaartochten met derden 2.500,00
  Vergoeding brandstof evenementen 1.250,00
  Donaties bedrijven 2.500,00
  Bijdragen donateurs    1.000,00
Totaal   € 8.578,55

Kosten

Datum Post Bedrag €
  Aanschaf materialen t.b.v. onderhoud 1.250,00
  Aanschaf nieuwe reddingmiddelen 1.300,00
  Brandstof en olie 1.000,00
  Materialen 750,00
  Kosten vaartochten met begunstigers 1.250,00
  Verzekering 200,00
  Contributies 500,00
  Bankkosten 30,00
  Kosten algemeen 500,00
31-12-16 Saldo    1.798,55
Totaal   € 8.578,55