Beleidsplan 2016

In vervolg op de activiteiten in 2015 zullen ook in 2016 educatieve vaartochten worden georganiseerd en zal worden deelgenomen aan een aantal evenementen, georganiseerd door de organisaties van Varend Erfgoed. Het betreft landelijke, culturele manifestaties op meerdere plaatsen in het land.

Daarnaast zal worden ingezet op een aantal arrangementen, verzorgde dagtochten, o.a. naar Oudeschild op Texel en Kornwerderzand. Het is de bedoeling om met deze arrangementen voor betalende passagiers inkomsten te genereren. Bij beide tochten worden de passagiers geïnformeerd over de historische betekenis van de vaarweg naar de bestemming. Voor de tocht naar Oudeschild is dat het belang van de Rede van Texel ten tijde van de VOC. Voor Kornwerderzand zijn het de Kazematten en de heldhaftige inzet van de kanonneerboot Hr.Ms Johan Maurits van Nassau op 14 mei 1940.

Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de vaartochten in 2015, is een kostprijsmodel per arrangement samengesteld waardoor het mogelijk is, snel op aanvragen te reageren en bij uitnodigingen (als deelname aan herdenkingen) de financiële consequenties te kunnen communiceren.

De vaartochten worden vrijwel alle gemaakt in het verband van het Helders Historische Reddingboten Collectief. Elk van de drie boten waaruit het Collectief bestaat draagt een gebeurtenis in WOII uit. De ‘Javazee’ heeft de titel van ‘Varend Oorlogsmonument’. Voor ‘De Zeemanspot’ en de ‘Dorus Rijkers’ is die titel inmiddels aangevraagd bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

In 2016 zullen uitvaartondernemingen, ten Zuiden van Alkmaar, worden aangeschreven om deze te informeren over de mogelijkheden van asverstrooiing op zee met één of meer van de boten.

In de loop van het jaar zal een aantal -in 2015 gestarte- werkzaamheden van de accommodatie worden afgerond. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving voor grote ‘pleziervaartuigen’ zullen meerdere zaken worden aangepakt. Een en ander is nodig voor het Certificaat van Onderzoek.
Voor de kosten die aan deze aanpassingen verbonden zijn, zullen gerichte fondswervingsacties worden opgezet.