Disclaimer, Privacy-statement en cookies

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of geopenbaard, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot (hierna genoemd: de Stichting).

Disclaimer

De Stichting stelt haar site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. De Stichting kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan altijd actueel, volledig of betrouwbaar is. Geciteerde meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de Stichting. Voor de inhoud geldt dat we onze uiterste best hebben gedaan eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand desondanks menen rechthebbende te zijn, neem dan contact op met de Stichting.

Alle informatie op deze site kan op elk moment worden gewijzigd. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is.

De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is dan wel voor schade die mogelijkerwijs voort zou kunnen vloeien uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Verklaring over privacy en cookies

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt (zonder uw IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (de Stichting) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy wetgeving – de ”cookiewet”

Zoals hierboven beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving zijn functionele en technische first-party cookies (bijvoorbeeld om een wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toesteming van de gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. First-party cookies worden geplaatst door de eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het functioneren van de website. Third party cookies echter zijn cookies die niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld van adverteerders of advertentieplatformen. Deze cookies zijn niet meer toegestaan zonder uw expliciete toestemming vooraf. Ook voor first party cookies die gegevens van personen opslaan en niet strikt noodzakelijk zijn is toestemming nodig.

IP adressen worden gemaskeerd

Volgens de oficiële regels is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘mrbdezeemanspot.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van de Stichting en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Daarnaast heeft de Stichting Google Analytics ook zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder is het Analytics account van de Stichting zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Daarmee is het Analytics cookie van de Stichting een niet-privacy gevoelig functioneel cookie dat strikt noodzakelijk is en essentieel voor bezoekers omdat daarmee de kwaliteit van de Stichting gewaarborgd kan blijven. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Andere cookies

Op deze website worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen first-party cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.