Helders Historische Reddingboten Collectief

Wat is Het Helders Historische Reddingboten Collectief?

 1. Een samenwerkingsverband;
 2. Een als eenheid optredende groep van stichtingen, die alle dezelfde rechten en plichten hebben en volledige zelfstandigheid behouden.

De gemeenschappelijkheid van de stichtingen/boten

Het ‘verhaal’ dat door de boten wordt uitgedragen:

 • De ‘Dorus Rijkers’
  WOII: opmerkelijke activiteiten ten tijde van de eerste 4 oorlogsdagen en tijdens de bezetting.
 • De ‘Javazee’
  WOII: de Slag in de Javazee op 27 februari 1942.
 • ‘De Zeemanspot’
  WOII: De hulp aan families van personeelsleden van de Koopvaardij, Visserij en Koninklijke Marine tijdens de bezetting.

De functionaliteit

Voor de historische reddingboten ‘Dorus Rijkers’, ‘Javazee’ en ‘De Zeemanspot’ vormt het Collectief de ‘koepel’ boven de gezamenlijke activiteiten van de boten. Onder andere bij het coördineren van deelname aan evenementen met meerdere boten van het Collectief. De samenwerkingsvorm biedt de mogelijkheid om zich, ook naar buiten toe, als eenheid te presenteren.

Educatieve aspecten

De drie historische reddingboten fungeren bij het deelnemen aan evenementen in het land, als tastbare ‘vervoersmiddelen’ voor het uitdragen van bijzondere ‘verhalen’ over gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Helaas is duidelijk, dat het overgrote deel van onze jongvolwassenen en kinderen nauwelijks weten wat er 75 jaar geleden is gebeurd en het feit, dat wij in 2015 70 jaar vrede hebben.

Websites van de reddingboten

Vriendin van het HHRC

Op 23 augustus 2015 werd Louise Verra, de facilitair manager van ‘Stad aan de Zaan’, verrast door Wladimir Dobber, namens de bemanningsleden van de aanwezige boten. Hij sprak zijn waardering uit over haar inspanningen en oplossingsgerichte aanpak vóór en tijdens het Zaanse Sail-evenement en benoemde haar tot ‘Vriendin van het HHRC’. Ter bevestiging van die titel ontving zijn de daarbij behorende oorkonde.
Lees hier meer.