Hoe Donateur van ‘De Zeemanspot’ worden?

U kunt donateur worden  van de ‘De Zeemanspot’ door jaarlijks minimaal € 25,– te doneren.

U bent dan begunstiger van ‘De Zeemanspot’ en wordt als zodanig opgenomen in het ‘Zeemanspotregister‘.

Alle begunstigers worden per digitale nieuwsbrief periodiek geïnformeerd over het wel en wee van de Stichting Instandhouding motoreddingboot ‘De Zeemanspot’.

Ja, ik wil mij graag aanmelden als donateur van ‘De Zeemanspot’. U ontvangt automatisch een bevesting van uw aanmelding.

Betaling op rek. nr. NL44 INGB 0006 2047 06 t.n.v. Stichting Instandhouding Motorreddingboot  ‘De Zeemanspot’.

 

Alle velden moeten worden ingevuld.

Het minimum bedrag is 25.