Hoe Vriend van ‘De Zeemanspot’ worden?

U kunt Vriend worden van de ‘De Zeemanspot’ door minimaal € 1.000,– te schenken.

U bent dan Vriend en begunstiger van ‘De Zeemanspot’ en wordt als zodanig opgenomen in het ‘Zeemanspotregister‘.

Alle begunstigers worden per digitale nieuwsbrief periodiek geïnformeerd over het wel en wee van de Stichting Instandhouding motoreddingboot ‘De Zeemanspot’.

Een  Vriend ontvangt een Oorkonde, op naam  gesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Ja, ik wil mij graag aanmelden als Vriend van ‘De Zeemanspot’.
Ik zal een bedrag doneren van minimaal € 1.000,–.

 

Alle velden moeten worden ingevuld.

Minimum is 1.000. Bedrag alleen in hele euro's.