Jaarverslag 2015

In het eerste kwartaal van 2015 was het niet zo koud, dat de Reddingmaatschappij KNRM, wegens ijsgang een beroep behoefde te doen op ‘De Zeemanspot’.
Deze maanden werden, waar nodig, gebruikt voor onderhoud aan de boot en het nautisch en logistiek voorbereiden van de geplande reizen en bezoeken.
De eerste daadwerkelijke vaaractie was op donderdag 30 april 2015. Gevaren werd op de Rede van Den Helder bij het begeleiden van de ‘Dorus Rijkers’ in verband met kompas-compensatiewerkzaamheden.
Op maandag 4 mei werd vanuit Den Helder vertrokken om tezamen met de ‘Dorus Rijkers’ en de ‘Javazee’ deel te nemen aan de dodenherdenking op de avond daarvan in Wormerveer.
De voorzitter van de Stichting, tevens dagschipper van ‘De Zeemanspot’, legde een bloemstuk bij het verzetsmonument.
Op 5 mei werd gevaren met passagiers ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. Op 6 mei werd de thuisreis naar Den Helder gemaakt; beide tochten werden gemaakt via het Noordhollands Kanaal.

Op donderdag 14 mei is ‘De Zeemanspot’ als begeleidende boot voor de ‘Dorus Rijkers’ van Den Helder vertrokken naar Dordrecht, voor een vaartocht met het af- en aantredende bestuur van de Dorus Rijkersstichting van Dordrecht, naar Rotterdam. De reis ging over de binnenwateren via Enkhuizen, waar werd overnacht in het plaatselijke KNRM-station en Streefkerk met overnachting in de jachthaven aldaar.
Op zaterdag 16 mei werd om ca. 12.00 uur afgemeerd bij het KNRM-station Dordrecht. Daar werden de gasten ingescheept en werd samen met de ‘Dorus Rijkers1923’ en de ‘Dorus Rijkers II’ van de KNRM, via de Noord en de Lek naar de Veerhaven in Rotterdam gevaren. Na ontscheping van de gasten werd teruggevaren naar Streefkerk.
Op zondag 17 mei werd de terugreis naar Enkhuizen gemaakt en op maandag 18 mei werd om ca. 13.00 uur afgemeerd bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers op de vaste ligplaats in de Museumhaven.

Van dinsdag 26 mei tot vrijdag 5 juni 2015 werd, weer als begeleidende boot voor de ‘Dorus Rijkers’, een reis gemaakt naar Bremerhaven in Duitsland. Dit ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Duitse Reddingmaatschappij.
Op dinsdag 26 mei werd om 06.00 uur vanuit Den Helder vertrokken om via de Noordzee naar het Duitse eiland Borkum te varen, alwaar werd overnacht. Na een rustdag op Borkum werd de reis naar Bremerhaven op 28 mei vervolgd en werd aldaar om ca. 19.00 uur afgemeerd in de Neuehafen.
Van 29 mei tot 4 juni werd in Bremerhaven verbleven. Op zaterdag 30 mei werd deelgenomen aan de grote vlootschouw op de Weser van alle deelnemende, internationale reddingboten. Van maandag 1 juni tot donderdag 4 juni werd in Bremerhaven overgelegen in verband met slechte weersomstandigheden op de Noordzee.
Op 4 juni werd de terugreis aanvaard om via Borkum, voor een overnachting, op zaterdagmorgen om ca. 01..00 uur af te meren in de Museumhaven van Den Helder.

Op zondag 2 augustus werd, samen met de ‘Dorus Rijkers’ en de ‘Javazee’ een proefreis gemaakt met passagiers naar het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand. Het doel van deze reis was, te ervaren of een dergelijke reis met passagiers en bezoek aan het museum mogelijk en aantrekkelijk zou zijn.
Om 09.00 uur werd vertrokken en na een aantrekkelijke vaartocht op de Texelstroom en een bezoek aan het Museum werd om 18.30 uur weer afgemeerd en werden de passagiers ontscheept.

Op woensdag 19 augustus werd vanuit Den Helder vertrokken om samen met de ‘Dorus Rijkers’ en de ‘Prins Hendrik’ van het Reddingmuseum deel te nemen aan SAIL 2015 / Stad aan de Zaan.
Op 20, 21 en 22 augustus werd met passagiers rondgevaren in de Baai van Zaandam (Voorzaan), waarbij zeer veel positieve belangstelling werd ondervonden.
Maandag 24 augustus werd de terugreis naar Den Helder aanvaard, waar om ongeveer 17.30 uur werd afgemeerd aan de steiger van het Nationaal Reddingmuseum.
In de laatste maanden van 2015 werd aan de boot onderhoud gegeven en werd deze gereed gehouden voor eventuele inzet te behoeve van de KNRM als assistentieboot in ijsomstandigheden.
Gezien de heersende weersomstandigheden was inzet echter niet nodig.

Den Helder, januari 2016