Staat van Kosten en Baten over 2015

Baten

Datum Post Bedrag €
01-01-15 Saldo 1.154,18
27-01-15 Verrekening onderdelen - onderhoud 25,37
24-04-15 Comité 4 en 5 mei Wormerveer 890,00
11-05-15 Donatie materialen 432,00
18-08-15 Vergoeding brandstof Den Helder-Bremerhaven v.v. 856,00
25-11-15 Donatie         50,00
Totaal   € 3.407,55

Kosten

Datum Post  Bedrag  €
19-01-15 Keukenkastje (onderhoud) 49,95
19-01-15 Toilet (onderhoud) 146,20
28-01-15 Bankkosten 5,35
04-03-15 Aanschaf brandstof 584,42
24-04-15 Aanschaf pomponderdeel (onderhoud) 25,85
28-04-15 Bankkosten 4,55
13-05-15 Contributie Oude Reddings Glorie 30,00
13-05-15 Verrekening donatie DR Museum 137,72
13-05-15 Verrekening donatie mrb. Dorus Rijkers 222,72
13-05-15 Onkosten reis Wormerveer 738,85
26-06-15 Onderdelen MK (onderhoud) 22,97
28-07-15 Bankkosten 6,15
28-10-15 Bankkosten 6,60
05-11-15 Contributie Museumhaven 97,67
31-12-15 Saldo     1.328,55
Totaal   € 3.407,55