ANBI informatie

Gegevens van de Stichting m.b.t. ANBI

Naam

Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot

Gegevens Belastingdienst

RSIN nr. 8531 00 937

URL

www.mrbdezeemanspot.nl

Adres

Wierbalg 2607
1788VN Julianadorp
T. 0223-642 653
M. 06-439 403 59
e-mail

Doelstelling

 1. De Stichting heeft te doel het beheren, het (doen) exploiteren en het instandhouden van historische reddingboten, in het bijzonder van de motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ en voorts al hetgeen, in de ruimste zin, met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.
  De Stichting draagt zorg voor het in zeewaardige staat houden van genoemde reeddingboot, opdat de boot, indien nodig, kan worden ingezet gedurende de winterperiode en ten behoeve van public relations activiteiten.
 2. De Stichting dient het algemeen belangen tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het bijeenbrengen van gelden, fondsen en subsidies;
  2. Het verstrekken van achtergrondinformatie over de naam van de historische reddingboot;
  3. Het deelnemen aan evenementen, samen met de boten van het Helders Historische Reddingboten Collectief;
  4. Het promoten van het belang tot behoud van historische reddingboten.
 3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 4. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
 5. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden aan hen door de Stichting vergoed.
  Aan bestuurders kan geen beloning, vacatie- of presentatiegeld worden toegekend.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 1. Zorgdragen voor een optimale technische en operationele staat van de boot;
 2. Het houden van een transparante en toegankelijke administratie;
 3. Het deelnemen aan culturele en educatieve evenementen en manifestaties;
 4. Onderhouden van goede contacten met de KNRM en het Helders Historische Reddingboten Collectief.
 5. Het verwerven van benodigde middelen door benaderen van bedrijfsleven en fondsen;
 6. Zoeken naar historische verbreding en het uitdragen van de geschiedenis achter de scheepsnaam.
 7. Invulling geven aan de status van varend oorlogsmonument.

Voorzitter

A.J.W.M. (Adri) Rijpert
Binnenhaven 31
1781BK, Den Helder
T: 0223-661797

Secretaris

R. (Ruud) Kwast
Wierbalg 2607
1788VN Julianadorp
T: 0223-642653

Penningmeester

H. (Henk) Hummel

Bestuurslid

T. (Tom) Lantau

Bestuurslid

P.A. (Paul) Schaap

 

Bestuurslid Coördinatie, PR en Fondswerving HHRC

W.(Wladimir) Dobber

 

Beloningsbeleid

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

De Stichting voldoet aan de volgende voorwaarden

 1. De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang;
 2. De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 3. De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de Stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 4. De bestuurders en/of beleidsbepalers van de Stichting beschikken niet over het vermogen van de instelling alsof het hun eigen vermogen is.
 5. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting.
  Daardoor zal het eigen vermogen beperkt blijven;
 6. De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 7. Geld dat overblijft na opheffing van de Stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 8. De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting Instandhouding Motorreddingboot De Zeemanspot bezit de status Culturele ANBI

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Motivatie voor aanvraag

De Stichting zet zich in voor de verbreding van de kennis over de bijzondere naam van de boot, die verwijst naar het Fonds ‘De Zeemanspot’ dat tijdens WOII de families van zeevarenden buitengaats voorzag in de hoogstnodige behoeften. Die hulp werd tijdens de bezetting via het Verzet geboden. Vele duizenden gezinnen waren van de hulp afhankelijk. Walraven van Hall, bankier uit Zaandam, was één van de trekkers van het Fonds. Kort voor het einde van de oorlog werd hij (na verraad) gefusilleerd.

Het belastingvoordeel voor begunstigers van een culturele ANBI

Voor begunstigers van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.