Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, zoals de instandhouding en exploitatie van de motorreddingboot ‘De Zeemanspot’.
Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de leefbaarheid in ons land aanzienlijk minder aantrekkelijk zijn.

Hoe zou je vrijwilligerswerk kunnen definiëren?

  1. Het is het geheel van activiteiten, dat op vrijwillige basis wordt uitgevoerd;
  2. Zonder financiële vergoeding (m.u.v. eventuele kostenvergoedingen);
  3. In georganiseerd verband;
  4. Met een maatschappelijk doel en voor anderen en/of de samenleving.

De vrijwilligers van ‘De Zeemanspot’, die allen een maritieme achtergrond hebben (Koopvaardij, Koninklijke Marine, Visserij en Rijkswerf), zetten zich in voor de instandhouding en exploitatie van dit varende oorlogsmonument.

Nieuwe vrijwilligers en belangstellenden kunnen zich voor het verkrijgen van informatie, via het contactformulier van deze website aanmelden.