Asverstrooiing met ‘De Zeemanspot’

‘De Zeemanspot’ wordt ingezet als promotieschip voor het totale reddingwezen in het Waddengebied en de Noordzee, voor vaartochten op zee en voor asverstrooiingen.
Er kunnen 12 passagiers meevaren. Indien meer personen de plechtigheid willen bijwonen, kunnen meerdere boten worden ingezet voor een totaal van maximaal 24 passagiers.
De uitrusting van de boten bestaat uit moderne navigatiemiddelen en alle mogelijke veiligheids- en reddingmiddelen.

Afscheid nemen op het water

Eenmaal komt de tijd, dat afscheid moet worden genomen van een dierbare.

Na het overlijden van een dierbare wordt gevolg gegeven aan zijn of haar keuze, te worden begraven of te worden gecremeerd.
De locatie waar dit zal plaatsvinden is bij een begrafenis in de meeste gevallen de woonplaats.
Bij een crematie zal dit anders zijn. De urn met de as van de overledene kan geplaatst worden in een columbarium of zelfs thuis. Met enige regelmaat wordt echter de keuze gemaakt voor verstrooien van de as op land of in zee.
Voor de keuze om de as te verstrooien op zee, bieden wij een waardige en persoonlijke wijze om afscheid te nemen van uw dierbare, waarbij als locatie kan worden gekozen uit: de Noordzee, Marsdiep, Molengat, Schulpengat of de Waddenzee (zie kaart onderaan de pagina).
De Waddenzee heeft bij bepaalde weersomstandigheden de voorkeur i.v.m. de zeegang.

Met de inzet van één of twee boten van het Helders Historische Reddingboten Collectief (‘De Zeemanspot’ en de ‘Dorus Rijkers’), kunnen maximaal 12 of 24 passagiers de asverstrooiing bijwonen.

Ontvangst in Den Helder

Wij ontvangen u in ‘Het Schipperscafé’ van de Stichting Nautische Monumenten op de voormalige Rijkswerf Willemsoord te Den Helder.
Hier kan koffie en thee worden gebruikt en indien gewenst, kunnen wij voor u ook een eenvoudige lunch verzorgen. De kosten daarvoor zullen afzonderlijk worden doorberekend.

Ceremonie en protocol bij de asverstrooiing

Bij het inschepen aan boord van de voormalige reddingboten hangt de Nederlandse vlag halfstok en de rouwvlag op het achterschip.

De rouwvlag

rouwvlag in topBij het verlaten van de Museumhaven gaat het richting Waddenzee en afhankelijk van de door u gekozen locatie op zee, varen we richting het Wad of via het Marsdiep naar het Molengat of het Schulpengat naar open zee. Dit laatste is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ter plaatse aangekomen, wordt de motor gestopt. U heeft hier de gelegenheid om, als afscheid, het woord te voeren, de as uit te strooien en de eventueel meegebrachte kransen en bloemen in het water te leggen.

Na enige tijd wordt de motor weer gestart waarna drie rondjes om de uitstrooiingsplaats wordt gevaren. Bij het verlaten van de ceremonieplaats wordt driemaal gedurende zes seconden met behulp van de scheepsfluit een laatste groet gebracht. Vervolgens wordt de Nederlandse vlag vol voorgehesen en de rouwvlag neergehaald.
Tijdens de terugreis is er aan boord gelegenheid tot het nuttigen van koffie met een plakje cake.

De gehele ceremonie, vanaf het tijdstip van vertrek tot terugkeer in de haven, neemt ongeveer drie uur in beslag.

Afsluiting

Water rond Den Helder Ongeveer twee weken na de asverstrooiing ontvangt u van ons als aandenken een foto, gemaakt tijdens de ceremonie en een gedeelte van een zeekaart waarop de reddingboot staat afgebeeld en de locatie van de asverstrooiing.

Voorbereidingen

De uitvoering van deze gebeurtenis geschiedt door en met u. Alles is bespreekbaar. Wij beschikken over apparatuur waarmee de as vlak boven het wateroppervlak uitgestrooid kan worden, opdat geen last van de wind wordt ondervonden. Niet ongebruikelijk is het gebruik maken van een zout-urn. Deze lost op in zee. Hiermee wordt de as niet verspreid door de wind.

Bijzonderheden

Indien er in uw programma voor de dag voldoende ruimte is, bestaat de mogelijkheid dat wij u naar Oudeschild op Texel varen, waar u enige tijd kunt doorbrengen met o.a. een bezoek aan het Museum ’Kaap Skil’ in Oudeschild. Ook zou u in Den Helder het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers kunnen bezoeken dat op 200 meter afstand van onze ligplaats is gevestigd. Een bezoek aan het Helders Marinemuseum, op hetzelfde terrein behoort ook tot de mogelijkheden.

Tarieven

Het tarief voor de verzorging van de asverstrooiing bedraagt € 475,– uitgaande van het inzetten van 1 boot.
In een weekend geldt een toeslag van € 60,–.
Per tocht kunnen maximaal 12 personen mee per boot. Bij het inzetten van een tweede of derde boot wordt vooraf overlegd over de extra kosten.

De tarieven zijn inclusief BTW.

Aanvragen asverstrooiing

Alle velden met een * moeten worden ingevuld.

Gegevens aanvrager
Voorletter(s) of voornaam en achternaam of naam organisatie
Straat en huisnummer
Betreft asverstrooiing van
Voorletter(s) en achternaam
:
Het maximum is 36.