Doop en indienststelling van ‘De Zeemanspot’

Stellendam, 11 november 1972

Van de organisatie van de doopplechtigheid van de motorreddingboot ‘De Zeemanspot, troffen wij in het Stadsarchief van Rotterdam de uitnodiging, de lijst van genodigden en het draaiboek van deze gebeurtenis aan.

Op de lijst van genodigden komen o.a. de namen voor van een enkele ‘dragers’ van het hulpfonds De Zeemanspot tijdens de bezetting:

  • de heren Ruys, directieleden van de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd;
  • de gezagvoerders Izaak Gazan en Frits de Jonge (na de oorlog gezagvoerder van het m.s. ‘Willem Ruys’).

Aan de lijst ontbreken de heer Trapman en kapitein Abraham Filippo. Laatstgenoemde overleed in september 1945. Of de heer Trapman op het moment van de doopplechtigheid nog in leven was, is niet duidelijk.

kopie van de uitnodigingsbrief

kopie van het draaiboek

kopie van de gastenlijst