Sponsors

Sponsors zijn personen of organisaties (meestal bedrijven) die een vereniging of stichting bij de organisatie van een project of evenement financieel steunen ‘in ruil voor’ publiciteit.
Sponsoring kan bestaan uit een financiële bijdrage of uit een bijdrage in natura. Daarbij kan worden gedacht aan levering van materialen en/of arbeid.

Contraprestaties voor begunstigers

De Stichting Instandhouding Motorreddingboot ‘De Zeemanspot’ en de andere deelnemers aan het Helders Historische Reddingboten Collectief (Mrb ‘Dorus Rijkers’ en de ‘Javazee’) kunnen ook iets terug doen voor hun begunstigers, bij voorbeeld door het aanbieden van vaartochten.

‘De Zeemanspot’ bedankt haar sponsors en begunstigers