Vaartocht op het Marsdiep met het college 14 mei 2019

Het voltallige college in de boot. In het midden de burgemeester.

Foto Amy van Maanen

 

Wens om botensteiger beter vindbaar te maken op Willemsoord

Den Helder Het gemeentebestuur is gevraagd of de steiger van het Helderse Reddingbotencollectief niet beter vindbaar gemaakt kan worden voor bezoekers.

In toenemende mate worden de boten van het Historisch reddingcollectief benut voor het verstrooien van as van overledenen. Dat trekt nabestaanden uit het hele land naar Den Helder. Maar als een auto via de Westpoort de oude Rijkswerf op rijdt, dan is het vinden van de steiger een hele toer. Die ligt namelijk verscholen achter een muur van gebouwen waarin schouwburg De Kampanje en het reddingmuseum Dorus Rijkers gevestigd zijn.

Zoektocht

Voorzitter Harry Cornelje: „Vanaf de Binnenhaven is onze steiger goed te zien, maar als je dan Willemsoord oprijdt, wordt het een echte zoektocht. Na het parkeren van de auto moeten bezoekers langs de scheepshelling, loopbruggen en de kade naar onze boten toe. We hadden het college van burgemeester en wethouders onlangs te gast en hebben toen dit probleem aangesneden. Hopelijk hebben zij een oplossing. Misschien door de bewegwijzering aan te pakken?”

Gevraagd naar een reactie van het gemeentebestuur, kon de afdeling communicatie gisteren nog niet antwoorden. Cornelje: „We hebben een mooie vaartocht gemaakt met burgemeester Schuiling en de wethouders. Allen kregen een mooie oranje uitrusting aan.” Burgemeester Schuiling en de wethouders Visser, Wouters, De Vrij, Duijnker, Kos, Biersteker en Keur werden zo in de reddingboot genomen. Ze werden vergezeld door ambtenaren De Jonge en Hoogervorst.

Volgens de voorzitter van het collectief vormden de activiteiten met reddingboot Dorus Rijkers zoals asverstrooiing en vaartochten, de aanleiding voor de uitnodiging van het bestuur. Cornelje: „Het gezelschap embarkeerde in de jachthaven van Willemsoord. Aan een ieder werd een monsterboekje uitgereikt.”

Na het passeren van de Zeedoksluis werd via de Nieuwe Haven samen met motorreddingboot De Zeemanspot koers gezet richting de Noorderhaaks. „Het silhouet van Den Helder was voor de opvarenden opvallend”, weet Cornelje. „Met name de nieuwbouw op het Molenplein. Na korte tijd buiten werd de burgemeester uitgenodigd het roer over te nemen. Dat deed hij op uitstekende wijze. Vervolgens vervulden de dames Biersteker en Keur de functie van roerganger. Ook zij deden dat keurig.”

Op de Razende Bol werden de zeehonden die daar leven van nabij aanschouwd. Het was een trip die het college een nieuw perspectief op de stad heeft gegeven.

Overgenomen uit NHD-Helderse courant 22-05-2019

 

Tocht naar Zierikzee vanwege de deelname aan de havendagen aldaar

 

De Dorus Rijkers en De Zeemanspot zijn in 4 etappes (Den Helder-Enkhuizen-Amsterdam-Dordrecht-Zierikzee) naar Zierikzee gevaren en terug ook in 4 etappes (Zierkzee-Dordrecht-Leiden-Zaandam-Den Helder). De boten vertrokken op 18 augustus en keerden op 28 augustus terug in de thuishaven.

In Zierikzee heeft De Zeemanspot diverse rondvaarten met publiek uitgevoerd terwijl de Dorus Rijkers voor het publiek was opengesteld.

In  de Helderse Courant (klik hier) en het Haarlems Dagblad (klik hier) werd aan deze gedenkwaardige trip ruimschoots aandacht besteed. 

Meer artikelen: